Счетоводната ми програмка

Направих си една програмка за следене на финансите ми. Не е нещо особено, но на мен ми върши добра работа.

Уеб базирана, работи върху LAMP stack – Linux, Apache, MySQL и Php.

Ако някой иска да я ползва – кодът се намира: GitHub

Инсталацията е:

1). Изсипва се кода в Апаче документ руут-а:


git clone https://github.com/jet-/tinyacc

2). Прави се база данни в MySQL (например acc_bgn), и се описват параметрите в conf.php

3). Създават се таблиците:


mysql -p acc_usd < mysql_tables.sql

Готово! Насочвате браузъра към мястото: https://server/tinyacc/rep1.php?curr=bgn

Въвеждате си началните данни – например захранване на банковите сметки/карти и кеш за да се равните с банката си – аз го правя: Кеш — Сума — Други

И почвате да си въвеждате операциите ежедневно. Например теглите пари:  Кеш — сума — Разплащателна сметка.

Влагате пари в депозитната сметка: Деп. Сметка — Сума — Кеш

Операциите които не са осчетоводени (нямат флагчето) не се отчитат.

Салдата се смятат динамично – могат да се осчтоводяват или разсчетоводяват, както и да се редактират стари операции.

Може да си направите повече от една бази – например за различни валути (аз имам например една за Биткоин-ите или по-скоро мили биткоините). Има най-различни справки и графики. С програмката можете да си “спомните” кога сте купили това или онова и дали е изтекла гаранцията като търсите по тескт или част от текста.

Дано на някой му свърши работа.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>